Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Dem, der bruger e-cigaretter, har mindre mængder giftige og kræftfremkaldende stoffer i kroppen end rygere, slår forskere fast. Dog kan dampen stadig være skadelig.

Brugere af e-cigaretter har færre skadelige stoffer i kroppen

E-cigaretter bruges af mange som et sundere alternativ til almindelig tobak. Dog er forskerne ikke enige om, hvorvidt dampen fra er mindre skadelig. Dog viser undersøgelser, at e-cigaret-brugere har mindre af en række kræftfremkaldende og giftige stoffer i kroppen, end dem, der ryger almindelig tobak.

Dog advarer forskere mod, at der kan findes en lang række andre farlige stoffer i e-cigaretter, som man endnu ikke kender til, fordi teknologien endnu er så ny, at man endnu ikke kender dem fremadsigtede konsekvenser ved det.

Brug e-cigaretterne som et middel mod rygestop

E-cigaretter kan være en god måde for rygere at tage hånd omkring deres afhængighed. Det er altså en effektiv måde at sænke deres rygetrang og nikotinafhængighed, og derfor kan de også være et godt middel til at nå i mål med et egentligt rygestop — men du bør ikke anvende e-cigaretten som en erstatning for de almindelige cigaretter.

Der er spor af e-væsken i dit tis og spyt

E-cigaretter, der består af et stålhylster samt en væskepatron, der varmes op, så du kan indhalere dampen, er ikke uskadelige. Væsken indeholder som regel også nikotin samt tilsætningsstoffer med smag eller duft, samt glycerol eller propylenglykol, der gør røgen synlig. Det er samme princip, som når der eksempelvis anvendes en røgmaskine ved koncerter.

Undersøgelserne viste, at e-cigaret-brugerne havde spor af giftige og kræftfremkaldende stoffer i både spyt og urin, men at mængden blot var mindre, end den var hos almindelige tobaksrygere. De grupper, der både bruger e-cigaretter og almindelige cigaretter, havde dog ikke færre giftstoffer i kroppen.

Du bør derfor kvitte de almindelige cigaretter helt, hvis du ønsker at forbedre dit helbred. Ønsker du et almindeligt, godt helbred, bør du kvitte rygningen helt — også e-cigaretterne.

EFTERLAD ET SVAR