Når det vurderes, hvor rigt eller fattigt et land er, er der en vis enighed om at tage udgangspunkt i landets bruttonationalprodukt, BNP. 13 lande har et BNP pr. indbygger på mindre end 1.000 US-dollars – de er verdens fattigste lande.

På listen over verdens fattigste lande er det afrikanske kontinent klart overrepræsenteret. Hele 12 af de 13 fattigste lande hører til på dette kontinent. Det er vanskeligt at give et klart billede af, hvorfor det forholder sig sådan, men fælles for de fleste fattige lande er følgende

 • Politisk ustabilitet og høj korruption
 • Manglende demokratisering
 • Stort fødselstal og høj børnedødelighed
 • Ekstremt lavt uddannelsesniveau
 • Lang historie præget af flere krige

Disse faktorer gør sammenlagt, at der er stor usikkerhed forbundet med at bo og leve i landet, og det giver lavt incitament til at investere langsigtet. Både for den enkelte, som hellere vil klare sig fra dag til dag end bygge en virksomhed. Og for eksterne investorer, som er bange for at miste deres investering.

Hvad er BNP?

Og hvorfor er BNP pr. indbygger et godt mål for fattigdom?

Bruttonationalproduktet er udtryk for, hvor megen værdi et land har skabt i løbet af et år. Man lægger værdien af produktion, varer og tjenester sammen og trækker værdien af råstofforbruget fra.

Forskere er uenige om, hvor godt et redskab BNP er til beskrivelse af velstand, for det kan være vanskeligt at beregne den indenlandske værditilvækst. Desuden er værditilvæksten ikke nødvendigvis udtryk for befolkningens realindkomst, og realindkomsten er ikke nødvendigvis lig med velstand. Desuden kan det give en usikkerhed i beregningen, at leveomkostningerne i fattige lande typisk er væsentligt lavere end i rige.

Alligevel anvendes BNP pr. indbygger meget ofte som indikator for, hvor rigt eller fattigt et land er, og så længe der blot sammenlignes sammenlignelige lande – som f.eks. de 13 der har mindre end 1000 US-dollars i BNP pr. indbygger – er mange af usikkerhederne eliminerede.

Hvis du skal sammenligne en borger i Burundi med din egen levefod, så forestil dig, at du på et år skulle leve for 300 US-dollars – altså mindre end én US-dollar om dagen. Og det i et land, hvor alle andre har samme vilkår.

Danmark er efter denne beregningsmetode med sine mere end 36.600 US-dollars pr. indbygger mere end 100 gange rigere end verdens fattigste land og mere end 50 gange rigere end gennemsnittet af de 13 fattigste.

Liste over verdens fattigste lande

 1. Burundi – 300 US-dollars pr. indbygger
 2. Demokratiske Republik Congo – 300 US-dollars pr. indbygger
 3. Liberia – 500 US-dollars pr. indbygger
 4. Zimbabwe – 500 US-dollars pr. indbygger
 5. Eritrea – 600 US-dollars pr. indbygger
 6. Somalia – 600 US-dollars pr. indbygger
 7. Centralafrikanske Republik – 700 US-dollars pr. indbygger
 8. Niger – 700 US-dollars pr. indbygger
 9. Malawi – 800 US-dollars pr. indbygger
 10. Afghanistan – 900 US-dollars pr. indbygger
 11. Madagaskar – 900 US-dollars pr. indbygger
 12. Sierra Leone – 900 US-dollars pr. indbygger
 13. Togo – 900 US-dollars pr. indbygger

De fattige afrikanske stater

Som det ses af listen, er der 12 afrikanske stater og kun en enkelt – Afghanistan – fra det asiatiske kontinent. Nogle af landende er opgjort til samme BNP pr. indbygger. Så om Burundi eller Demokratiske Republik Congo er fattigst, er vanskeligt at afgøre og afhænger af, hvilke kriterier der lægges til grund for vurderingen.

Fattige lande uden for Afrika

Listen rummer som nævnt kun et enkelt land uden for Afrika, nemlig Afghanistan, som er verdens 10. fattigste land.

Der findes mange andre fattige lande uden for Afrika, ligesom der findes rige afrikanske lande. Seychellerne er for eksempel det 43. rigeste land i verden.

EFTERLAD ET SVAR