Prioritér koncentration og fokus på arbejdspladsen

Mange kontorer rundt omkring i Danmark er såkaldte storkontorer – ét kæmpe stort rum med en masse arbejdsstationer til en masse medarbejdere. Disse typer storkontorer er præget af en masse larm og støj, og de er samtidig også præget af lavt koncentrations- og lavt produktivitetsniveau. Det er i disse kontorer svært for medarbejderne at koncentrere sig om en bestemt opgave, når det ikke er muligt at lukke af for støjen – og det sænker generelt produktiviteten for alle medarbejdere.

Der findes dog måder, hvorpå man kan omgå alle de mange ulemper, der er ved storkontorer – både støjen, forstyrrelserne, koncentrationsbesværet og det lave produktivitetsniveau. Man kan nemlig ved at dele storkontoret op i mindre rum sørge for at der er mindre støj og færre forstyrrelser rundt om medarbejderne, så medarbejderne har nemmere ved at koncentrere sig og bliver mere produktive. Det kan gøres ved hjælp af såkaldte rum-i-rum løsninger. Rum-i-rum løsninger kan siges at være små rum, som man kan placere inde i disse storrumskontorer for at skabe illusionen af at der ikke er tale om et storrumskontor, men der faktisk er mange små rum. Det er et rigtig godt alternativ til de dyrere løsninger, som for eksempel at få bygget kontoret om til flere rum.

Ved at skabe flere rum i ét stort kontor, gør det at støjniveauet formindskes – medarbejderne, der larmer meget og de medarbejdere, der har behov for at kunne koncentrere sig, bliver delt op, så disse parter ikke forstyrrer hinanden. Det gør det nemmere for de enkelte medarbejdere at koncentrere sig og være mere produktive. Flere rum i storkontoret gør dog også, at det er nemmere for medarbejderne at holde møder med hinanden, da de bare kan gå ind i et af de små rum-i-rum uden at de selv forstyrrer eller bliver forstyrret af andre medarbejdere. Det gør det også muligt for medarbejderne at holde telefon- eller skypemøder uden at forstyrre eller blive forstyrret. I det hele taget fjerner det al den unødige støj, som medarbejderne i et storkontor er tvunget til at lytte til. Det øger stilhed, koncentration og produktivitet – og det skaber gladere medarbejdere på sigt.

EFTERLAD ET SVAR