Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Der er ligheder i det arbejde, som en psykiater og en psykolog laver. Begge beskæftiger sig med menneskets sind og med at hjælpe mennesker, som har det mentalt dårligt. Alligevel er der også store forskelle på de to.

Ud over psykolog og psykiater findes der også andre betegnelser for professionelle, som kan hjælpe med dine mentale udfordringer. Og det er ikke ligegyldigt, hvem du vælger, hvis du har brug for professionel hjælp.

Hvad er en psykiater?

En psykiater er læge. Før du kan blive psykiater, skal du være uddannet læge. Herefter kan du så specialisere dig i psykiatri.

Når du har gennemført denne specialisering, er du speciallæge i psykiatri – eller populært sagt psykiater.

Hvad er en psykolog?

En psykolog er en person, som har gennemført en kandidatuddannelse i psykologi med titlen cand.psych.

Psykolog er altså en beskyttet titel. Der er dog enkelte andre sidestillede uddannelser, som også giver ret til at bruge denne betegnelse. Du har desuden ret til at kalde sig autoriseret psykolog, hvis du har autorisation fra Psykolognævnet.

Andre lignende betegnelser

Psykoterapeut er ikke, som psykiater og psykolog, en beskyttet titel, så hvem som helst – uanset uddannelse og erfaring – kan kalde sig psykoterapeut.

Lige som en psykolog kan skaffe sig en autorisation, kan en psykoterapeut også skaffe sig ekstra troværdighed ved at søge optagelse i Danske Psykoterapeutforening. For at blive optaget skal psykoterapeuten leve op til en række kriterier om blandt andet uddannelsens længde og indhold, og de skal selv have modtaget psykoterapi i et vist omfang. Så må de kalde sig psykoterapeut MPF.

Hvem skal du vælge til dine psykiske lidelser?

Hvordan finder du så ud af, om du skal vælge en psykolog, en psykiater eller måske en psykoterapeut, hvis du gerne vil have hjælp til dine mentale problemstillinger?

Psykiatrisk hjælp

Psykiateren er, ligesom en læge, medicinsk uddannet og vil typisk have en diagnostisk tilgang. Han vil groft sagt lede efter, om du har en psykisk lidelse, som kan beskrives med en diagnose, og som dermed kan navngives.

Når din tilstand er diagnosticeret, begynder behandlingen, som hos psykiateren typisk vil bestå af en kombination af medicin og samtaleterapi. I svære tilfælde kan psykiateren også anvende elektrochokterapi.

Du skal typisk henvises af din egen læge for at komme til psykiater.

Psykologhjælp

Psykologen er ikke læge og kan derfor ikke udskrive medicin. En psykolog har en lang række terapeutiske værktøjer, som i høj grad svarer til psykiaterens.

Psykologen er ofte specialiseret i bestemte former for terapi og tager ofte patienter ind, som passer godt til deres særlige form for behandling. På psykologernes hjemmesider kan du ofte se, hvilken tilgang den enkelte psykolog arbejder efter, og du kan se, om du kan finde én, som passer til dine værdier.

Mange sundhedsforsikringer giver adgang til psykologhjælp i forskellige krisesituationer, ligesom mange arbejdspladser og fagforeninger også kan hjælpe med psykologbistand, hvis dit mentale problem har med arbejdet at gøre – for eksempel ved stress.

Psykoterapeutisk hjælp

Psykoterapeutens vigtigste værktøj er hans eller hendes egen forståelse af menneskets sind og mentale tilstand.

Psykoterapeuten kan ikke tage sig af sindslidelser, som en psykiater kan diagnosticere, men kan til gengæld arbejde effektivt på at hjælpe dig til at forstå dine egne mentale problemer – og gøre noget ved dem.

Metoden, som psykoterapeuten bruger, vil ofte afhænge af hans eller hendes uddannelse, men for langt det meste vil udgangspunktet være en samtaleterapeutisk afdækning af dine problemer.

Herefter kan forløbet være mere eller mindre kropsligt, og det kan i større eller mindre grad basere sig på øvelser. Du kan også blive tilbudt at indgå i gruppeterapi.

Læs også: hvad er stress?

EFTERLAD ET SVAR